Breaking News
Home / ข่าวเด่น / มมส ร่วมพิธีเปิดและลงนามความร่วมมือเครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

มมส ร่วมพิธีเปิดและลงนามความร่วมมือเครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 The fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง “ สร้างสรรค์วิชาการ สืบสานกระบวนไทย งานวิจัยระดับชาติ ” ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโดย สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อำนวยการ สำนักบริหารโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ

เพื่อแสดงศักยภาพด้านการวิจัย ภายใต้คลัสเตอร์ด้านเศรษฐกิจและสังคมบนบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยที่กำลังพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 50 แห่ง และ ภายใต้ซุปราคลัสเตอร์ 6 ด้าน ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง ประเมินผลสำเร็จและคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มคุณค่าต่อชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาประเทศ เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้ผลผลิตในลักษณะต่างๆ เช่น หนังสือจากการประมวล วิเคราะห์ และ/หรือสกัดมาจากผลงานวิจัย การถอดบทเรียน สื่อการเรียนการสอน ผลงานตีพิมพ์ที่ผ่านการประเมินอย่างมีมาตรฐานและการจดสิทธิบัตร เป็นต้น พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัย ในการที่จะร่วมมือกันทำการวิจัยเชิงบูรณาการต่อไปในอนาคต เพื่อกระตุ้นให้นักวิจัยมีความตื่นตัวในการทำวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นและดีมากเพื่อรับรางวัล ผู้บริหารมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมฯ แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการและระบบงานวิจัย มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยนักวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยของรัฐอีก 20 แห่ง และเครือข่าย ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ผลงานของนักวิจัยที่นำเสนอที่ประชุมวิชาการในรูปแบบการบรรยายและรูปแบบโปสเตอร์ ไม่น้อยกว่า 200 ผลงาน การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการเสวนาวิชาการ ไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “เครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในระยะเวลา 5 ปี กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 15 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมจากฐานความหลากหลายชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ตลอดจนร่วมมือกันในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์ในทุกระดับ

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

About prc

Check Also

crop

งานประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย “La Fête des Dinos” บรรพชนชื่นชีวินครั้งที่ 2 เฉลิมฉลองหนึ่งทศวรรษ พิพิธภัณฑ์สิรินธร

โปสเตอร์ประชาสั …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

 
Translate »