ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมบูรณาการแผนแม่บทพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ “แหล่งปลาโบราณภูน้ำจั้น” จ. กาฬสินธุ์

 

กรมทรัพยากรธรณี ร่วมบูรณาการแผนแม่บทพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ “แหล่งปลาโบราณภูน้ำจั้น” จ. กาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเวทีระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์แหล่งปลาโบราณภูน้ำจั้น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจากนายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ นายอำเภอกุฉินารายณ์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นในสาขาด้านการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวและการศึกษาวิจัย ซึ่งผลจากการจัดทำแผนแม่บทครั้งนี้ นำไปสู่แผนปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ปลาโบราณภูน้ำจั้นต่อไป

Comments are closed.
ผู้อำนวยการศูนย์

งานประชุมนานาชาติเร็วๆนี้


งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา
นานาชาติ ครั้งที่ 6
The 6th International Palaeontological Congress

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ปฏิทินบริการวิชาการ

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 5 5 4 9
Users Today : 12
Users Yesterday : 45
Total Users : 15549
Views Today : 32
Views Yesterday : 56
Total views : 37360
Who's Online : 0