ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้น “ธรณีวิทยา บรรพชีวินวิทยา และอุทยานธรณีเพื่อการเรียนรู้และการสอนวิทยาศาสตร์”

โครงการบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้น

 “ธรณีวิทยา บรรพชีวินวิทยา และอุทยานธรณีเพื่อการเรียนรู้และการสอนวิทยาศาสตร์
(Geology, Palaeontology and Geopark for Science Education)

(สำหรับบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุ 15 ปีขึ้นไป)

******************************

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ : ดาวน์โหลดเอกสาร..คลิก!!

วันที่ 1-3 มิถุนายน 2566
ณ อุทยานธรณีเพชรบูรณ์
(ปฏิบัติการภาคสนามในเขตอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ และพื้นที่ข้างเคียง)

         (หมายเหตุ : หากต้องการอบรมเป็นกลุ่มตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป สามารถระบุช่วงเวลาและกิจกรรมอื่นได้)

โดย ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกรมทรัพยากรธรณี

ค่าลงทะเบียนท่านละ  3,800 บาท
( ค่าลงทะเบียนอบรม รวมอาหารว่าง/อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม การเดินทางศึกษาภาคสนาม อุปกรณ์การเขียน และเกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม )
*หมายเหตู : ค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าที่พัก หากมีความประสงค์สนใจจองที่พัก โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบ
**ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ทุกกรณี

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://forms.gle/kqagCRibNx4d9bw7A

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
นางสาวพิศมัย พูลเพียร โทรศัพท์ 043-754-373 ภายใน 1739
หรือ โทรศัพท์มือถือ 092-450-7999
และ รศ.ดร.มงคล อุดชาชน โทรศัพท์ 081-8731-724
Inbox เพจ : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
E-mail : prc@msu.ac.th

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม