ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้นธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาเพื่อการเรียนรู้และการสอนวิทยาศาสตร์

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้น

ธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาเพื่อการเรียนรู้และการสอนวิทยาศาสตร์
(Geology and Palaeontology for Science Education)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!!

ผู้เข้าร่วมรับการอบรมจากส่วนราชการต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือ กระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระบบของแต่ละหน่วยงาน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

สำนักงานเลขานุการ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 043-754-373 ภายใน 1739
หรือ นางสาวลำใย พูลเพียร โทรศัพท์ 061-8280-267
และ รศ.ดร.มงคล อุดชาชน โทรศัพท์ 081-8731-724

Inbox เพจ : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
E-mail : prc@msu.ac.th

Training 2021 REV

[/box]

Comments are closed.
ผู้อำนวยการศูนย์

งานประชุมนานาชาติเร็วๆนี้


งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา
นานาชาติ ครั้งที่ 6
The 6th International Palaeontological Congress

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ปฏิทินบริการวิชาการ

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 3 5 7 8
Users Today : 13
Users Yesterday : 24
Total Users : 13578
Views Today : 54
Views Yesterday : 82
Total views : 33545
Who's Online : 0