ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Current research on Southeast Asian dinosaurs”

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ

หัวข้อ “Current research on Southeast Asian dinosaurs”

โดยผู้เชี่ยวชาญ Dr. Eric Buffetaut
จาก Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Paris, France
ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SC1-200
จัดโดย : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม