ขอแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล กรณีที่มีข่าวผู้ติดเชื้อ covid-19 เดินทางในช่วงวันพระราชทานปริญญาบัตร (ฉบับที่ 12)

ขอแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล กรณีที่มีข่าวผู้ติดเชื้อ covid-19
เดินทางในช่วงวันพระราชทานปริญญาบัตร (ฉบับที่ 12)
โดยพบว่าบัณฑิตผู้ที่เป็นบุตรมีผลการตรวจเป็นลบ
(ไม่พบเชื้อ)

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม