คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา โดยมี ดร.วราวุธ สุธีธร ตำแหน่งนักวิจัย และบุคลากร ร่วมต้อนรับและนำชมนิทรรศการ