คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการม … อ่านเพิ่มเติม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา