ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

คณะวิทยาศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาคนใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาคนใหม่ ในพิธีรับ-ส่งมอบงานตำแหน่งอำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี

 

Comments are closed.
ผู้อำนวยการศูนย์

งานประชุมนานาชาติเร็วๆนี้


งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา
นานาชาติ ครั้งที่ 6
The 6th International Palaeontological Congress

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ปฏิทินบริการวิชาการ

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 5 5 4 9
Users Today : 12
Users Yesterday : 45
Total Users : 15549
Views Today : 32
Views Yesterday : 56
Total views : 37360
Who's Online : 0