คณะวิทยาศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาคนใหม่

คณะวิทยาศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาคนใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาคนใหม่ ในพิธีรับ-ส่งมอบงานตำแหน่งอำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี

 

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม