ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

คณะวิทยาศาสตร์ มมส. และ University of Innsbruck ประเทศออสเตรีย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

คณะวิทยาศาสตร์ มมส. และ University of Innsbruck ประเทศออสเตรีย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ภาควิชาชีววิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Department of Microbiology, University of Innsbruck ประเทศออสเตรีย โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยชาวต่างประเทศ และคณะผู้บริหาร จำนวน 5 คน เพื่อเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำวิจัยร่วมกับผู้บริหาร ของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments are closed.
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 7 8 7 7
Users Today : 18
Users Yesterday : 13
Total Users : 17877
Views Today : 28
Views Yesterday : 20
Total views : 41664
Who's Online : 0