งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยาเอเชีย ครั้งที่ 1 (The 1st Asian Palaeontological Congress: APC 2019) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

     ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน ถึงวันวันที่ 19 พฤศจิกา … อ่านเพิ่มเติม งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยาเอเชีย ครั้งที่ 1 (The 1st Asian Palaeontological Congress: APC 2019) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน