งานวิจัย 2017

รายงานผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
ปี 2017

  • Tong, H., Li, L., Jie, C., Yi, L. 2017. New material of Jiangxichelys ganzhouensis Tong & Mo, 2010 (Testudines: Cryptodira: Nanhsiungchelyidae) and its phylogenetic and palaeogeographical implications. Geological Magazine. 154(3), 456-464
  • Tong, H., 2017. A Jurassic stem pleurodire sheds light on the functional origin of neck retraction in turtles. Scientific Reports.***
  • Buffetaut, E., Tong, H., Suteethorn, V., 2017. Preliminary inverstigation of seasonal patterns recorded in the oxygen isotope compositions of theropod dinosaur tooth enamel. PALAIOS. 32(4), *****
  • Burrett, C., 2017. Middle Triassic Radiolarians from Cherts/Siliceous Shales in an Extensional Basin in the Sukhothai Fold Belt, Northern Thailand. Journal of Earth Science. 28(I), 9-28
  • Burrett, C., 2017. Geochemistry of Radiolarian Cherts from a Late Devonian Continental Margin Basin, Loei Fold Belt, Indo-China Terrane. Journal of Earth Science. 28(I), 29-50
  • Burrett, C., 2017. Palaeoenvironmental implications of geochemistry and radiolarians from Upper Devonian chert/shale sequences of the Truong Son fold belt, Laos. GEOLOGICAL JOURNAL Geol.J. 52, 154-173
  • Burrett, C., 2017. Early Permian radiolarians from the extension of the Sa Kaeo Suture in Cambodia-tectonic implications. Geol.Mag ***, 1-16
  • Burrett, C., 2017. Silurian radiolarians from the Sepon Mine, Truong Son Terrane, central Laos and their palaeogeographic and tectonic significance. Geol.Mag ***, 1-20
  • Buffetaut, E., Suteethorn, S., Tong, H., Suteethorn, V., 2017. New data on Cretaceous freshwater hybodont sharks from Guangxi Province, South China. RESEARCH&KNOWLEDGE
  • Laojumpon, C., Suteethorn, V., Chanthasit, P., Lauprasert, K., Suteethorn, S., 2017. New Evidence of Sauropod Dinosaurs from the Early Jurassic Period of Thailand. Acta Geologica Sinica.*****