ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์และธรณีวิทยา พื้นที่อำเภอปากชม จังหวัดเลย

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี
จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์และธรณีวิทยา พื้นที่อำเภอปากชม จังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่ด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว
(โดยบูรณาการกับโครงการวิจัย เรื่อง วิวัฒนาการแอ่งสะสมตะกอนและการวิเคราะห์รูปลักษณ์ กลุ่มชีวินดึกดำบรรพ์ ยุคดีโวเนียนตอนกลางถึงยุคคาร์บอนิเฟอรัสตอนต้นตามแนวคดโค้งเลยฯ)

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์และธรณีวิทยา พื้นที่อำเภอปากชม จังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่ด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว โดยบูรณาการกับโครงการวิจัย เรื่อง วิวัฒนาการแอ่งสะสมตะกอนและการวิเคราะห์รูปลักษณ์ กลุ่มชีวินดึกดำบรรพ์ ยุคดีโวเนียนตอนกลางถึงยุคคาร์บอนิเฟอรัสตอนต้นตามแนวคดโค้งเลยฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่ด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์และธรณีวิทยา และกิจกรรม จำนวน 6 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ บรรยายความสำคัญของซากดึกดำบรรพ์และธรณีวิทยาของพื้นที่/ดร.ประดิษฐ์ นูเล นักธรณีชำนาญการ สำนักทรัพยากรธรณีเขต 2 (ขอนแก่น) บรรยายเรื่อง การพัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์และธรณีวิทยาตามแนวทางอุทยานธรณี/นายปรีชา สายทอง บรรยายเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551 และแนวทางการส่งเสริม แหล่งเรียนรู้ นายเสกสรร เฉิดรัศมี เจ้าที่วิจัยศูนย์ฯ และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดฐานกิจกรรมทั้ง 3 ได้แก่

1.ฐานหินและแร่
2.ฐานการเกิดซากดึกดำบรรพ์
3.ฐานการขุดค้นและอนุรัก์ตัวอย่าง

มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 90 คน และได้มีการสรุปกิจกรรมและมอบของที่ระลึก ซึ่งกิจกรรมที่จัดในวันนี้มีความสนุกสนาน และได้รับความรู้มากมายจากการทำกิจกรรมในวันนี้อีกด้วย

[/box]

« ของ 2 »
Comments are closed.
ผู้อำนวยการศูนย์

งานประชุมนานาชาติเร็วๆนี้


งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา
นานาชาติ ครั้งที่ 6
The 6th International Palaeontological Congress

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ปฏิทินบริการวิชาการ

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 6 8 9 9
Users Today : 25
Users Yesterday : 21
Total Users : 16899
Views Today : 37
Views Yesterday : 45
Total views : 39577
Who's Online : 0