นักเรียนจากโรงรียน Than Hoa High School,HUE UNIVERSITY Vietnam. เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

          เมื่อวันที่ 26 พย. 62 เวลา 10.30-11.30 น. คณะ … อ่านเพิ่มเติม นักเรียนจากโรงรียน Than Hoa High School,HUE UNIVERSITY Vietnam. เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา