นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรบรรพชีวิน (นานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ระดับชมเชย อันดับ 1

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรบรรพชีวิน (นานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ระดับชมเชย อันดับ 1

นายศิตะ มานิตกุล นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรบรรพชีวิน (นานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ระดับชมเชย อันดับ 1 ในหัวข้อเรื่อง ไดโนเสาร์ออร์นิธิสเชียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักกินพืชแห่งมหายุคมีโซโซอิก ในงานประชุมวิชาการ “บรรพชนชื่นชีวิน ครั้งที่ 3” (Le 3ème La Fête des Dinos : DinoLab) งานประชุมวิชาการบรรพชีวินไทย & มหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ Dino Lab โดยมีศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จังหวัดนครราชสีมา ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ โคราช เมื่อวันที่ 6 – 8 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งงานประชุมในปีที่ 3 นี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 200 คน ผลงานวิจัยที่ร่วมนำเสนอ จำนวน 30 ผลงาน และภาพวาดด้านบรรพชีวินวิทยาเข้าประกวดจำนวน 126 ผลงาน

ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม