นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มมส. เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ( 2 ตุลาคม 2563 ) ที่ผ่านมา นิสิต และอาจารย์ จำนวน 15 คน จากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรายวิชา French for Journalism และขอสัมภาษณ์ Dr. Bouzian Khalloufi ผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยของศูนย์ฯ เพื่อศึกษาหาความรู้ข้อมูลที่น่าสนใจและนำมาเขียนบทความสำหรับรายวิชา French for Journalism ทางศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แนะนำความรู้ที่ด้านซากดึกดำบรรพ์และบรรพชีวินวิทยา ตลอดจนประสบการณ์ทำงาน ให้แก่นิสิต และอาจารย์ ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือ และความสนใจจากคณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างดี

 

« ของ 2 »
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม