นิสิตและอาจารย์ จากสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมชมห้องนิทรรศการ และห้องปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง

วันที่ 19 กันยนยน 2562 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับคณะนิสิตและอาจารย์ จากสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 18 ท่าน โดยได้เยี่ยมชมห้องนิทรรศการ และห้องปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง ซึ่งได้รับความสนใจจากน้อง ๆ อย่างดี ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้ในเวลาราชการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์