นิสิตและอาจารย์ จากสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมชมห้องนิทรรศการ และห้องปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง

วันที่ 19 กันยนยน 2562 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิ … อ่านเพิ่มเติม นิสิตและอาจารย์ จากสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมชมห้องนิทรรศการ และห้องปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง