ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส-ปราศจากการทุจริต

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส-ปราศจากการทุจริต  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ประกาศเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส-ปราศจากการทุจริต