บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เดินทางเข้าพบศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ( 9 มิถุนายน 2563 ) บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 9 คน เดินทางเข้าพบศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านวิชาการด้านบรรพชีวินวิทยา เพื่อการขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่นสู่ระดับประเทศและระดับโลก ทางศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แนะนำความรู้ที่ด้านซากดึกดำบรรพ์และบรรพชีวินวิทยา ให้แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการด้านบรรพชีวินวิทยาเป็นอย่างดี