ประกาศศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปิดให้ชมนิทรรศการชั่วคราว

ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว
“ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 รอบใหม่ โดยพบมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่หลายจังหวัด และการให้บริการ ของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาเป็นพื้นที่ปิดและมีระบบ ปรับอากาศรวม จึงอาจเป็นพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ดังนั้น ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา จึงมีความจําเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราว

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม