ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ประกาศศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปิดให้ชมนิทรรศการชั่วคราว

ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว
“ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 รอบใหม่ โดยพบมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่หลายจังหวัด และการให้บริการ ของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาเป็นพื้นที่ปิดและมีระบบ ปรับอากาศรวม จึงอาจเป็นพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ดังนั้น ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา จึงมีความจําเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราว

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Comments are closed.
ผู้อำนวยการศูนย์

งานประชุมนานาชาติเร็วๆนี้


งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา
นานาชาติ ครั้งที่ 6
The 6th International Palaeontological Congress

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ปฏิทินบริการวิชาการ

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 5 5 4 9
Users Today : 12
Users Yesterday : 45
Total Users : 15549
Views Today : 32
Views Yesterday : 56
Total views : 37360
Who's Online : 0