ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมบุคลากรและนักวิจัย ประจำปีเงินรายได้ 2564

ประกาศศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ประเภทส่งเสริมบุคลากรและนักวิจัย ประจำปีเงินรายได้ 2564

******************************************

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่