ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา / ประกาศราคากลาง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา/ประกาศราคากลาง/ให้วิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ