พันธกิจ

” ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยศึกษาด้านบรรพชีวินวิทยาหลักของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งมั่นแสวงหาความเป็นเลิศทางการวิจัยและการศึกษาพร้อมกับประสานงานและร่วมมือกับนักวิจัยละองค์กรต่างประเทศ เกี่ยวกับซากสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์สัมพันธ์กับธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อม