พิธีลงนามการทำบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สถาบันธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาหนานจิง สำนักงานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน

    วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ได้มีการจัดพิธีลงนามการทำบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) โดย รศ.มงคล อุดชาชน เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Prof. Cai Huawei เป็นตัวแทนสถาบันธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาหนานจิง สำนักงานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน (Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences) ณ อาคาร China Hall of Science and Technology (CHST) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีสาระสำคัญในการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตระหว่างหน่วยงาน การตีพิมพ์ผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนซากดึกดำบรรพ์และวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ รวมถึงการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ การลงนามดำเนินการสำเร็จลุล่วง นับเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญในการทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยามีความดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก