พิธีลงนามการทำบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สถาบันธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาหนานจิง สำนักงานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน

    วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ได้มีการจัดพ … อ่านเพิ่มเติม พิธีลงนามการทำบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สถาบันธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาหนานจิง สำนักงานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน