พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มมส.

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) เวลา 11.00 น. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาร่วมแสดงความยินดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คนใหม่) โดยมี คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2563 ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ หรือ Video Conference เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมประชุมจากหน่วยงานหรือที่สถานที่กักตัวผ่านระบบVideo Conference มายังห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เครดิต: เพจ Mahasarakham University

 

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม