ภารกิจ

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]

ภารกิจ

[divider style=”solid” top=”10″ bottom=”20″ style=”color: #FFD700;”]

  • ผลิต ส่งเสริม และเผยแพร่งานวิจัย ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
  • เป็นศูนย์รวมนักวิจัยด้านบรรพชีวินในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านบรรพชีวินวิทยาในระดับสากล
  • ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ด้านบรรพชีวินวิทยาให้แก่ชุมชน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนของประเทศ

[/box]

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม