มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และคณะการบัญชีฯ มมส. เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

 

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

เมื่อวันที่ ( 25 กุมภาพันธ์ 2563 ) ที่ผ่านมา นักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จำนวน 80 คน ประกอบไปด้วย นักศึกษา 40 คน และอาจารย์ 40 คน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการการแข่งขัน 1st South-East Asia Sales Competition โดยมี รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา พร้อมบุคลากร เข้าต้อนรับและได้แนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านบรรพชีวินวิทยา เพื่อเป็นความรู้ และประสบการณ์ ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศอีกด้วย

« ของ 2 »

 

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม