มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และคณะการบัญชีฯ มมส. เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา