ยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (คนใหม่)

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวลำใย พูลเพียร เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (คนใหม่) โดยมี รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีฯ นอกจากนี้ยังมีคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี