รศ. ดร. มงคล อุดชาชน และ Prof. Dr. Clive Burret จากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ให้เกียรติร่วมบรรยายพิเศษ ณ สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2

รศ. ดร. มงคล อุดชาชน และ Prof. Dr. Clive Burret จากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ให้เกียรติร่วมบรรยายพิเศษ ณ สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 รศ. ดร. มงคลอุดซาชนและ Prof. Dr. Clive Burret จากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ให้เกียรติร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “Geology, Stratigraphy, Fossil assemblage and geotectonic evolution of the Paleozoic rocks in the Indochina Block, Loei Area” ณ สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 โดยมีผู้สนใจในแวดวงวิชาการธรณีวิทยาเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนกันกว่า 60 ท่านนับเป็นบรรยากาศที่ดีของวงการวิชาการด้านธรณีวิทยาที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นทั้งนี้การบรรยายดังกล่าวมีผู้บริหารกรมทรัพยากรธรณีและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ Zoom ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมวิชาการธรณีวิทยา