รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน ด้านธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน และซากดึกดำบรรพ์ (GEOTHAI)

รองศาสตราจารย์มงคล​ อุดชาชน​ ผุ้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน ด้านธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน และซากดึกดำบรรพ์ เรื่อง “The Boundary between Palaeotethy (Inthanon Zone) and Gondwana (Sibumasu/Shan-thai Terrane) Northwest Thailand” ในงานประชุมวิชาการธรณีไทย 2562 “ธรณีวิทยาก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” (GEOTHAI) เมื่อวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร
71185684_2356615847929730_821439102682398720_n