รายงานผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
ปี 2022

  • Udchachon, M., 2022, Late Permian ultrapotassic rhyolites in SE Thailand: evidence for a Palaeotethyan continental rift basin มีนาคม 2565/Journal of the Geological Society
  • Khalloufi, B., 2022, Redescription of ‘Diplomystus’ solignaci Gaudant & Gaudant, 1971 from the Cretaceous of Tunisia, and a new hypothesis of double-armored herring relationships 6 กุมภาพันธ์ 2565/Historical Biology
  • Varavudh, S., 2022, New material of Phuwiangvenator yaemniyomi (Dinosauria: Theropoda) from the type locality: Implications for the early evolution of Megaraptora/ มีนาคม 2565/Cretaceous Research
  • Nonsrirach, T., Manitkoon, S., Warapeang, P., 2022, Fossil assemblage from the Khok Pha Suam locality of northeastern, Thailand: an overview of vertebrate diversity from the Early Cretaceous Khok Kruat Formation (Aptian-Albian) Fossil Record
  • Bunchalee, P., 2022, Distinctive new Monoon species (Annonaceae) from Thailand,increasing diversity of a genus of ecologically important Asian trees 9 กุมภาพันธ์ 2565/Thai Forest Bulletin (Botany)
  • Tong, H., Buffetaut, E., Suteethorn, V., 2022, Yakemys multiporcata n. g. n. sp., a Large Macrobaenid Turtle from the Basal Cretaceous of Thailand, with a Review of the Turtle Fauna from the Phu Kradung Formation and Its Stratigraphical Implications/30 พฤศจิกายน 2564/Diversity
  • Manitkoon, S., Nonsrirach, T., Warapeang, P., 2022, Fossil assemblage from the Khok Pha Suam locality of northeastern, Thailand: an overview of vertebrate diversity from the Early Cretaceous Khok Kruat Formation (Aptian-Albian) 23 มีนาคม 2565 Fossil Record