วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

บรรพชีวินวิทยา ศาสตร์สากลของไทย ทางเลือกใหม่ของการศึกษาและวิจัย

วิสัยทัศน์

” บรรพชีวินวิทยา ศาสตร์สากลของไทย ทางเลือกใหม่ของการศึกษาและวิจัย ”