ศูนย์การศึกษาปรัชญาวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มนิสิตนักศึกษาจิตอาสา เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

ศูนย์การศึกษาปรัชญาวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มนิสิตนักศึกษาจิตอาสา เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาปรัชญาวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มนิสิตนักศึกษาจิตอาสา เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า จำนวน 50 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาโดยมุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และได้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ และหลากหลายด้าน

Comments are closed.
ผู้อำนวยการศูนย์

งานประชุมนานาชาติเร็วๆนี้


งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา
นานาชาติ ครั้งที่ 6
The 6th International Palaeontological Congress

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ปฏิทินบริการวิชาการ

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 3 5 7 6
Users Today : 11
Users Yesterday : 24
Total Users : 13576
Views Today : 50
Views Yesterday : 82
Total views : 33541
Who's Online : 0