ศูนย์การศึกษาปรัชญาวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มนิสิตนักศึกษาจิตอาสา เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

ศูนย์การศึกษาปรัชญาวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มนิสิตนักศึกษาจิตอาสา เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส.

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาปรัชญาวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มนิสิตนักศึกษาจิตอาสา เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า จำนวน 50 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาโดยมุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และได้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ และหลากหลายด้าน

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม