ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติและจรรยาบรรณของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติและจรรยาบรรณของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ ( 8 เมษายน 2564 ) ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติและจรรยาบรรณของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา กล่าวเปิดโครงการ พร้อมบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับฟังการถ่ายทอดตัวชีวัด (กพร.) และการถ่ายทอดจรรยาบรรณนักวิจัย ต่อด้วยโครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

« ของ 2 »
Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม