พิธีลงนามการทำบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส MOU กับ Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส MOU กับ Institu … อ่านเพิ่มเติม พิธีลงนามการทำบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส MOU กับ Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย