ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติและจรรยาบรรณของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติและจรรยาบรรณของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ ( 25 กุมภาพันธ์ 2563 ) ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติและจรรยาบรรณของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา กล่าวเปิดโครงการ พร้อมบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับฟังการถ่ายทอดตัวชีวัด (กพร.) และการถ่ายทอดจรรยาบรรณนักวิจัย ซึ่งในช่วงบ่ายของทางศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day อีกด้วย