ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาร่วมจัดนิทรรศการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 35

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาร่วมจัดนิทรรศการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี นำวิถีแห่งนวัตกรรม” ในวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2562