ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ (4 มีนาคม 2563) เวลา 11.00 น. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาร่วมแสดงความยินดีในพิธีส่งมอบงาน รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงาน รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ส่งมอบงานให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนใหม่