ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์BigCleaningDayร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันทำความสะอาดเน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันทำความสะอาดเน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม

วันนี้ (18 มีนาคม 2563) ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รณรงค์ทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในและบริเวณรอบๆ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบกิจกรรม 5ส เน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น ห้องเรียน/วิจัย ห้องทำงาน ห้องประชุม กลอน ประตู ลูกบิด หน้าต่าง โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร ห้องน้ำเป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการสร้างความมั่นใจในการเข้ามาในพื้นที่ของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ด้วยมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุด

« ของ 2 »