ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เข้าร่วมประชุมร่วมหารือการผลักดันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางวิชาการแหล่งซากดึกดำบรรพ์โพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เข้าร่วมประชุมร่วมหารือการผลักดันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางวิชาการแหล่งซากดึกดำบรรพ์โพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เข้าร่วมประชุมร่วมหารือการผลักดันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางวิชาการแหล่งซากดึกดำบรรพ์โพธิ์ชัย ณ ศาลาที่พักสังฆ์ภูกุ้มข้าว บ้านภูเขาทอง ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อผลักดันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางวิชาการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ โดยมีนายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะพัฒนาแหล่งพื้นที่ต่อไป

 

« ของ 2 »
Comments are closed.
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 7 8 7 7
Users Today : 18
Users Yesterday : 13
Total Users : 17877
Views Today : 28
Views Yesterday : 20
Total views : 41664
Who's Online : 0