ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มมส. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งค้นฟอสซิสหอยอายุ 130 ล้านปี

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งค้นฟอสซิสหอยอายุ 130 ล้านปี

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์บวร ตุ่มปี่สุวรรณ อาจารย์สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งค้นฟอสซิสหอยอายุ 130 ล้านปี ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอำเภอโพธิ์ชัย กำนันอำเภอโพธิ์ชัย นายกเทศมนตรีอำเภอโพธิ์ชัย และหัวหน้าส่วนราชการ

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย และฟังการบรรยายสรุปผลการศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์หอย รับทราบผลการศึกษาในเบื้องต้น และแนวทางการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ดังกล่าว จึงได้ร่วม ร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาแหล่งขุดค้นอำเภอโพธิ์ชัยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาเป็นอุทยานธรณีวิทยา ซึ่งรองผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีดำริให้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไป

 

 

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม