ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ให้ความอนุเคราะห์เยี่ยมชมศูนย์ฯ แก่คณะครู นักเรียนและนักศึกษา

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความอนุเคราะห์เยี่ยมชมศูนย์ฯ แก่คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนหนองกรุงวันดีประชาสรร จำนวน 58 คน
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ระดับปวช. 1 และ2 จำนวน 40 คน
ศูนย์การศึกษาปรัชญาวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มนิสิตจิตอาสา มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีทัศนีย์นอกห้องยุค Heaw Normal
โดยมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ และเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษา
โดยมุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านวิทยาศาสตร์และได้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ และหลากหลายด้าน
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนโรงเรียนหนองกรุงวันดีประชาสรร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในด้านบรรพชีวินวิทยา ด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ อีกด้วย

[/box]

« ของ 8 »
Comments are closed.
ผู้อำนวยการศูนย์

งานประชุมนานาชาติเร็วๆนี้


งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา
นานาชาติ ครั้งที่ 6
The 6th International Palaeontological Congress

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ปฏิทินบริการวิชาการ

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 5 6 4 2
Users Today : 12
Users Yesterday : 19
Total Users : 15642
Views Today : 14
Views Yesterday : 29
Total views : 37524
Who's Online : 0