ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เทคนิคการเป่าแก้วเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างงานศิลปะทางบรรพชีวินวิทยา”

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เทคนิคการเป่าแก้วเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างงานศิลปะทางบรรพชีวินวิทยา”

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เทคนิคการเป่าแก้วเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างงานศิลปะทางบรรพชีวินวิทยา” ในวันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 08.30 -17.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และห้องชมรมเป่าแก้ว ภาคเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมีรองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ พร้อมบุคลากรศูนย์ฯ ได้แนะนำเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคการเป่าแก้วกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเป่าแก้ว  ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะการเป่าแก้ว เพื่อเป็นงานอดิเรก สร้างผลงานทางศิลปะ และการเป่าแก้วเพื่อประกอบอาชีพได้

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นอย่างดี และขอขอบคุณ ภาคเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดโครงการฯ

[/box]

« ของ 7 »
Comments are closed.
ผู้อำนวยการศูนย์

งานประชุมนานาชาติเร็วๆนี้


งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา
นานาชาติ ครั้งที่ 6
The 6th International Palaeontological Congress

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ปฏิทินบริการวิชาการ

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 5 6 4 1
Users Today : 11
Users Yesterday : 19
Total Users : 15641
Views Today : 13
Views Yesterday : 29
Total views : 37523
Who's Online : 0