ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส.

 

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ (29 กันยายน 2563) เวลา 13.30 น. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมแสดงความยินดีในพิธีส่งมอบงาน-รับมอบงาน รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงาน-รับมอบงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ระหว่างศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา(ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยาน และผู้บริหารและบุคลากรจากคณะ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม