ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

 

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

วันนี้ (30 กันยายน 2563) เวลา 08.30 น. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมแสดงความยินดีในพิธีส่งมอบงาน-รับมอบงาน รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงาน-รับมอบงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดย ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ส่งมอบงานให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรจากคณะ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยาน แสดงความยินดี และกล่าวขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ที่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ทำให้การดำเนินงานในโรงเรียน เป็นไปด้วยความต่อเนื่องเรียบร้อย ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

 

Comments are closed.
ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม