ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. ให้ความอนุเคราะห์เยี่ยมชมศูนย์ฯ แก่คณะครู นักเรียนและโรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตูมและโรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]

เมื่อวันที่ ( 29 ตุลาคม 2563 ) ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความอนุเคราะห์เยี่ยมชมศูนย์ฯ แก่คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตูมและโรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย จำนวน 40 คน

ศูนย์การศึกษาปรัชญาวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มนิสิตจิตอาสา มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีทัศนีย์นอกห้อง ยุค Heaw Normal โดยมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ และเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยมุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านวิทยาศาสตร์และได้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ และหลากหลายด้าน

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตูมและโรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในด้านบรรพชีวินวิทยา ด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ อีกด้วย

[/box]

Comments are closed.
ผู้อำนวยการศูนย์

งานประชุมนานาชาติเร็วๆนี้


งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา
นานาชาติ ครั้งที่ 6
The 6th International Palaeontological Congress

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ปฏิทินบริการวิชาการ

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 4 6 7 4
Users Today : 19
Users Yesterday : 20
Total Users : 14674
Views Today : 30
Views Yesterday : 26
Total views : 35678
Who's Online : 0