ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Palaeontological Research and Education Centre Mahasarakham University

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. เข้าร่วมโครงการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการพบหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส. เข้าร่วมโครงการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการพบหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการพบหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสถาบันฯ ชั้น 2 โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการดำเนินงานด้านการวิจัยบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานวารสาร และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากจะมีผู้บริหารกองวิจัยพร้อมบุคลากรแล้ว ยังมีผู้แทนจากกองคลังและพัสดุ พร้อมผู้แทนสำนักตรวจสอบภายในมาพบเราด้วย โดยรูปแบบจะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นการทำงานด้านการวิจัย เกี่ยวกับประเด็นนโยบายการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยของผู้บริหาร และการทำงานที่เกี่ยวของหน่วยงานกองวิจัย การรับฟังปัญหาที่จะหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เช่น การเบิกจ่ายงวดเงินต่างๆ ขั้นตอนการเดินเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการวิจัย อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย ดำเนินการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/สัตว์ทดลอง หรือข้อคำถามเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย

[/box]

Comments are closed.
ผู้อำนวยการศูนย์

งานประชุมนานาชาติเร็วๆนี้


งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา
นานาชาติ ครั้งที่ 6
The 6th International Palaeontological Congress

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


ปฏิทินบริการวิชาการ

ค้นหากิจกรรม/ข่าว
ติดต่อสอบถาม
0 1 5 6 4 3
Users Today : 13
Users Yesterday : 19
Total Users : 15643
Views Today : 15
Views Yesterday : 29
Total views : 37525
Who's Online : 1